Anniversary celebrations begin for Welsh Saint


Icon of St John Roberts by the late Dom Gilbert, from Prinknash Abbey, Cheltenham.

Icon of St John Roberts by the late Dom Gilbert, from Prinknash Abbey, Cheltenham.

A unique bilingual Mass will be held in a small church in Dolgellau, northwest Wales,  this Thursday, 10 December, to launch a year of celebrations for Saint John Roberts, of Trawsfynydd, who was executed 400 years ago at Tyburn. Present at the Mass will be Bishop Edwin Regan, the Dolgellau Nuns of the Carmelite Order and Father Joshy, the Parish Priest who originates from India and who is learning Welsh. Father Joshy took part in the opening service at this year's National Eisteddfod in Bala.

The year of celebrations will run from 10 December 2009 until 10 December 2010. A landmark event will be held in Westminster Cathedral, on 17 July next year,  where, for the first time ever, Most Rev Vincent Nichols, Archbishop of Westminster, the  Head of the Anglican Church, Archbishop of Canterbury  Dr Rowan Williams, will join Welsh religious leaders to celebrate the life of Saint John Roberts.

Thursday's Mass takes place at 6pm, at Our Lady of Seven Sorrows Church, Meyrick Street, Dolgellau, LL40 1RL'


A translation for Welsh readers follows:

Ar 10 Rhagfyr eleni cynhelir Offeren unigryw dwyieithog yn Eglwys fechan Dolgellau i lansio blwyddyn o ddathliadau Sant John Roberts, o Drawsfynydd, a gafodd ei ddienyddio 400 mlynedd yn ôl yn Tybyrn. Yn presenol yn yr Offeren fydd Esgob Edwin Regan, lleianod Urdd y Carmeliaid yn Nolgellau ar Offeiriad Plwyf, y Tad Joshy, syn wreiddiol or India, ac wrthin dysgu Cymraeg yn rhyfeddol. Y Tad Joshy oedd yn traddodi¹r fendith yn y gwasanaeth agoriadol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala eleni.

Bydd blwyddyn y dathliadau yn rhedeg o 10 Rhagfyr 2009 hyd 10 Rhagfyr 2010. Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn nes ymlaen yn y flwyddyn yn arwain at ddigwyddiad hanesyddol yng Nghadeirlan Westminster yn Llundain fis Gorffennaf 2010 lle, am y tro cyntaf erioed, bydd pennaeth yr Eglwys Gatholig, Archesgob Westminster Vincent Nichols, a phennaeth yr Eglwys Anglicanaidd, Archesgob Caergaint Rowan Williams, yn uno ag arweinwyr crefyddol Cymru i ddathlu bywyd un o seintiau Cymru.

Yr Offeren: 6yh Dydd Iau 10ed o Ragfyr 2009. Eglwys Ein Harglwyddes y Saith Dolur, Stryd Meyrick, Dolgellau, LL40 1LR, 01341 422805Share this story